Preview Mode Links will not work in preview mode

Widerström Dalén


Dec 12, 2019

Att Karolina aldrig blivit överraskad stämmer inte längre då hon inte bara en, utan två gånger, blev överraskad i samband med 32-årsdagen! Sofia ventilerar en grej hon tänkt på, att alltid vilja besitta alla egenskaper andra har. Det är också något med alla dessa dolda nummer... Och drömmen om: att vara ett lejonhjärta, vinna Årets Kollega och vara överintelligent