Preview Mode Links will not work in preview mode

Widerström Dalén


Nov 20, 2020

Det är trots allt bara november men det är hög tid att prata om julkort och Karolina minns en viktig bild som en gång togs. Lådorna i källaren kommer återigen på tal och Sofia måste rädda det som räddas kan. Både Sofia och Karolina har en exceptionell gåva som det måste talas om! Tänk att ni finns.