Preview Mode Links will not work in preview mode

Widerström Dalén


Feb 4, 2021

Killar skriver inte längre på Tinder! Och de som skriver skriver med andra intentioner än vad man kan tro... Man får inte heller glömma Sofia och Karolina om 20 år - de måste finnas med i tankarna hela tiden. Sofia tvingas också nu se Hampa som inte jobbar just nu i ett nytt ljus. Vem är han utan uniformen? Karolina har panik över att det ska renoveras på jobbet. Och: Sugababes, en cd-skiva med Nickelback från 2002 och det här med att samla på glimtar.