Preview Mode Links will not work in preview mode

Widerström Dalén


Sep 30, 2021

Karolina har en stor nyhet att berätta, något som vi längtat efter har äntligen hänt! Sofia har gjort ett skönhetsingrepp och varit utsatt för både smärta och dyra pengar. Dessutom avslöjar hon en lek som tydligen gått överstyr. 

Tänk att ni finns!