Preview Mode Links will not work in preview mode

Widerström Dalén


Jun 17, 2017

Karolina har förlorat sin karaktär och äter bara snabbmakaroner och köttbullar och en MIDSOMMAR utan planer närmar sig (Hjälp!)
Samt: Sofia har valt exakt rätt kille i syskonskaran och Karolina påvisar coach-drag...